Fråga facket Fråga facket

Facklig anslutning efter klass och kön år 2015


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


Kvinnor är fackligt anslutna i högre grad än män. Bland samtliga anställda är 74 procent av kvinnorna fackligt anslutna jämfört med 68 procent av männen.

Fördelat på arbetare och tjänstemän så är den fackliga anslutningen högst bland kvinnliga tjänstemän. Av dessa är 78 procent fackligt anslutna medan 67 procent av kvinnliga arbetare är det.

Även bland män är den facklig anslutning högre bland tjänstemän än bland  arbetare, 70 procent för tjänstemän och 64 procent för arbetare.

Visa tabell
Facklig anslutning efter klass och kön. År 2015 Kvinnor Män
Arbetare 67 64
Tjänstemän 78 70
Samtliga anställda (exkl stud.) 74 71