Fråga facket Fråga facket

Facklig anslutning efter klass och kön år 2017


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


Kvinnor är fackligt anslutna i högre grad än män. Bland samtliga anställda är 73 procent av kvinnorna fackligt anslutna medan 67 procent av männen är det.

Fördelat på arbetare och tjänstemän så är den fackliga anslutningen högst bland kvinnliga tjänstemän. Av dessa är 77 procent fackligt anslutna medan 64 procent av kvinnliga arbetare är det.

Även bland män är den facklig anslutning högre bland tjänstemän än bland arbetare. Av manliga tjänstemän är 71 procent fackligt anslutna medan 62 procent av manliga arbetarna är det.

Visa tabell
Facklig anslutning efter klass och kön. År 2017 Kvinnor Män
Arbetare 64 62
Tjänstemän 77 71
Samtliga 73 67