Fråga facket Fråga facket

Facklig anslutning efter klass och kön år 2020


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


Kvinnor är fackligt anslutna i högre grad än män

Den fackliga anslutningen är högre bland kvinnor än bland män bland både arbetare och tjänstemän. Bland arbetare är 64 procent av kvinnorna och 59 procent av männen fackligt anslutna. Bland tjänstemän är 75 procent av kvinnorna och 69 procent av männen fackligt anslutna.

Visa tabell
Facklig anslutning efter klass och kön. År 2020 Kvinnor Män
Arbetare 64 59
Tjänstemän 75 69
Samtliga 71 65