Fråga facket Fråga facket

Facklig anslutning efter klass och sektor år 2018


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


Lägst facklig anslutning inom Handel och Privat service

  • En uppdelning av de anställda på sex olika sektorer visar att den fackliga anslutningen är högst inom sektorerna Tillverkningsindustri, Stat, Kommun och Landsting där 71-76 procent av arbetarna och 79-83 procent av tjänstemännen är fackligt anslutna.
  • Lägst facklig anslutning är det i sektorerna Handel och Privat service där 51-54 procent av arbetarna och 65 procent av tjänstemännen är fackligt anslutna.

 

Visa tabell
Facklig anslutning efter klass och sektor år 2018 Arbetare Tjänstemän
Industri 76 79
Bygg 63 65
Handel 54 65
Privat service 51 65
Stat 71 83
Kommun o Lt 73 82
Samtliga 62 73