Fråga facket Fråga facket

Faktisk månadslön - kronor per månad i genomsnitt år 2013


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


De ekonomiska villkoren

Kvinnor i arbetaryrken har de i särklass sämsta ekonomiska villkoren. Med hänsyn till både arbetstid och lön är den genomsnittliga faktiska månadslönen per månad strax över 17 500 kronor. Män i arbetaryrken har i genomsnitt 5 900 kronor högre faktisk månadslön varje månad, drygt 23 400 kronor.

Med en genomsnittlig faktisk månadslön på ungefär 37 500 kronor har män i tjänstemannayrken de klart bästa ekonomiska villkoren. Det är i sin tur cirka 8 900 kronor mer varje månad jämfört med kvinnor i samma yrkesgrupp, som i genomsnitt har en faktisk månadslön på 28 600 kronor. 

Skillnaden mellan lägsta och högsta genomsnittliga faktiska lön per månad är stor. Män i tjänstemannayrken har 20 000 kronor mer i lön per månad jämfört med kvinnor i arbetaryrken.

Visa tabell
  Arbetaryrken Tjänstemannayrken
Kvinnor 17 538 28 612
Män 23 436 37 539