Fråga facket Fråga facket

Faktisk månadslön - kronor per månad i genomsnitt år 2018

Anställda 20-64 år utifrån fast grundlön och rörliga lönetillägg.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


I jämställdhetsbarometern använder vi vårt eget lönemått faktisk månadslön. Det är ett lönemått som, till skillnad från andra, bygger både på genomsnittslöner och genomsnittsarbetstider.

Syftet är att få en mer verklighetsnära beskrivning av hur arbetstids- och löneskillnader på arbetsmarknaden slår igenom på kvinnors och mäns arbetsinkomster. De genomsnittliga faktiska månadslönerna struktureras enligt en tydlig klass- och könstrappa.

Den genomsnittliga faktiska månadslönen för arbetarkvinnor är 21 360 kronor och för arbetarmän 27 435 kronor före skatt. Den genomsnittliga faktiska månadslönen för kvinnor och män i tjänstemannayrken motsvarar 34 410 respektive 43 750 kronor.

Kvinnor i arbetaryrken i genomsnitt jobbar 80 procent av en heltid, medan män i tjänstemannayrken jobbar i genomsnitt 97 procent av en heltid. Mellan dessa ytterligheter ligger kvinnor i tjänstemannayrken och män i arbetaryrken som i genomsnitt jobbar 92 respektive 93 procent av en heltid. Arbetstiden har stor betydelse för löneinkomsten i synnerhet för kvinnor i arbetaryrken.

Visa tabell
  Arbetaryrken Kvinnor Arbetaryrken Män Tjänstemannayrken Kvinnor Tjänstemannayrken Män
Rörliga lönetillägg 1 680 1 488 552 1 261
Fast grundlön 19 680 25 947 33 856 42 486