Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Finansdepartementets promemoria 15 oktober 2012: Investeraravdrag

Remissyttrande Investeraravdraget är en skattereduktion som erhålls vid bildandet av ett aktiebolag eller vid nyemission. Avdraget kan endast utnyttjas av fysiska personer då de köper andelar (aktier) i ett företag. Personen kan naturligtvis vara företagaren själv.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning