Fråga facket Fråga facket

Finansiering och styrning av framtidens sjukvård - det norska exemplet

Rapport I regeringsförklaringen föresätter sig regeringen att skapa en bättre sjukvård med fler anställda och kortare köer. Samtidigt vet vi att den landstingskommunala ekonomin framöver kommer att bli allt mer pressad. Frågan är hur man tänkt sig att uppfylla målet om en bättre sjukvård?


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning