Fråga facket Fråga facket

Föräldrapenningtillägget - en ny försäkring för ökad rättvisa och jämställdhet

Rapport En tredjedel av de anställda inom den privata- och kooperativa sektorn missar rätten till en betydande ekonomisk ersättning vid föräldraledighet. Försäkringen har funnits i knappt 2 år och tycks fortfarande vara okänd för många. Det är allvarligt eftersom försäkringen verkar för ett mer jämlikt uttag av föräldraförsäkringen samtidigt som barnfamiljer riskerar att gå miste om ekonomisk ersättning.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Sammanfattning

 • Ersättning via FPT kan vara betydande för familjeekonomin under föräldraledigheten.
 • Försäkringen medför att många familjer tjänar på ett jämnt uttag.
 • FPT kan medföra ekonomiska incitament för ett jämnare uttag av dagar i föräldraförsäkringen.
 • Föräldralediga kan förlora upp emot 30 procent av inkomsten efter skatt under föräldraledigheten. Rimligtvis ett betydande inkomsttapp.
 • Ersättning från Föräldrapenningtillägget (FPT) utgör ett viktigt komplement och minskar inkomsttappet med en tredjedel efter skatt.
 • Ersättningen från FPT är även för låga inkomster större än barnbidraget.
 • För den som tjänar 32 000 kronor per månad blir ersättningen via FPT mer än barnbidraget för två barn inklusive flerbarnstillägg.
 • Stora skillnader i uttag av ersättning från FPT mellan könen.
 • I genomsnitt tar männen ut cirka 28 procent av totalt antal utbetalda ersättningsdagar inom FPT. Vi har ingen bra jämförande siffra men det får ändå i sammanhanget ses som ett relativt högt uttag.
 • Förbättringar av ersättningen till föräldralediga, som FPT, underlättar för ett mer jämställt uttag av föräldraledigheten. Exakt hur mycket den påverkar är ännu för tidigt att säga.
 • För att utjämna skillnader mellan könen i uttag krävs att heltid blir norm på hela arbetsmarknaden, att otrygga anställningar minskar och en förbättrad arbetsmiljö i kvinnodominerade yrken.
 • Den genomsnittliga nyttjandegraden tycks vara i snitt 75 procent. Det innebär i så fall att föräldrar efter ansökan endast använder tre av fyra dagar de har kvalificerat sig för. Nyttjandegraden är inte jämnt fördelat mellan kvinnor och män.
 • Kvinnor som ansökt om ersättning från FPT, och som är berättigade till full period om 180 dagar, tar ut 96 procent av dessa. Det motsvarar 173 dagar.
 • Männen som ansökt om ersättning från FPT, och som är berättigade till full period om 180 dagar, tar ut 47 procent av dessa. Det motsvarar 85 dagar. 

Rapporten Föräldrapenningtillägget - en ny försäkring för ökad rättvisa och jämställdhet (pdf)