Fråga facket Fråga facket

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och av förordning (EG) nr 987/2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004

Remissyttrande LO har givits möjlighet att lämna synpunkter på Kommissionens förslag till förändringar i förordningen om samordning av de sociala trygghetssystemen. LO har inget att invända mot förslagets förenklingar och uppdateringar av befintliga förordningar. LO stödjer förslagets syfte att förtydliga vilken lagstiftning som ska gälla för personer som arbetar i en eller flera medlemsstater för olika företag eller arbetsgivare.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning