Fråga facket Fråga facket

Förstärkt och förenklad miljöstyrning i bonus– malus-systemet (Fi2020/04288)

Remissyttrande LO tillstyrker förslaget om en förstärkning av bonus–malus-systemet genom höjd fordonsbeskattning de tre första åren efter nyregistrering baserat på fordonets utsläppsnivåer. LO vill påtala det stora behovet av komplementära åtgärder som gör att fördelningseffekten av förd miljöpolitik inte blir skev, varken geografiskt eller inkomstmässigt. Idag utgör beskattningen av vägtrafiken genom den ”gröna skatteväxlingen” en finansiering av sänkta inkomstskatter. Detta är en politik som, givet utformningen av inkomstskattesänkningarna under mandatperioden, förstärker den redan regressiva beskattningen av växthusgasutsläpp från vägtrafiken.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning