Fråga facket Fråga facket

Förväntas vara tillgänglig per telefon på fritiden år 2015


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


Pressen att aldrig få slappna av från jobbet och att ständigt oroa sig för sin ekonomi är skadlig för hälsan

Nästan hälften av både kvinnor och män i arbetaryrken förväntas vara tillgängliga på telefon även utanför arbetstiden. Pressen att vara tillgänglig på fritiden har annars främst setts som ett tjänstemannaproblem. Att det kravet numera även är vanligt i arbetaryrken kan hänga samman med en ökande trend där arbetsgivaren ringer in anställda efter behov. Det kan också bero på att deltidsanställda, vilket framför allt är kvinnor, behöver jobba fler timmar för att få ihop sin ekonomi.

Visa tabell
  Arbetaryrken Tjänstemannayrken
Kvinnor 44 32
Män 46 46