Fråga facket Fråga facket

Framtidens flygplatser - utveckling av det svenska flygplatssystemet, (SOU 2007:70).

Remissyttrande Flygplatsutredningens huvudsakliga uppdrag har varit att göra en översyn av det svenska flygplatssystemet samt föreslå inriktning och prioritering av det långsiktiga statliga ansvaret inom området. Dessutom har uppdraget omfattat en belysning av Luftfartsverkets roll som infrastrukturhållare och bedömning av möjligheterna att bolagisera verksamheten.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning