Fråga facket Fråga facket

Framtidsvägen - en reformerad gymnasieskola SOU 2008:27

Remissyttrande En av de viktigaste slutsatserna från LOs eget arbete med gymnasieskolan är den betydelse som samverkan mellan arbetsmarknadens parter har för kvalitén i utbildningen, såväl som för ungdomarnas arbetsmarknadsetablering. Partsamverkan har en lång tradition inom yrkesutbildningsområdet. Fungerande partsamverkan är en förutsättning för både branschutveckling och kvalitén i den arbetskraftsförsörjning som blir allt viktigare i en global ekonomi. Många av dagens yrkes- eller branschråd är goda exempel på det. LO ställer sig därför positiv till inrättandet av ett nationellt råd för utbildning samt nationella programråd som ett erkännande av partsamverkans betydelse inom ramen för skola och arbetsliv.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning