Fråga facket Fråga facket

Friheter i arbetet. LO-medlemmar år 2011


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


LO-medlemmar har genomgående mindre frihet i arbetet än TCO- och SACO-medlemmar. Det gäller friheter i såväl arbetets utförande, arbetstid som rast och privatliv. Exempelvis har endast 37 procent av LO-medlemmarna friheten att själva välja arbete nästa timme medan 66 respektive 69 procent av TCO- och SACO-medlemmarna har det.

Likaså är det en betydligt mindre del av LO-medlemmarna som har flexibel arbetstid, 37 procent, än TCO- och SACO-medlemmar, 70 respektive 82 procent

Visa tabell
Friheter i arbetet LO-medlemmar
Själv välja arbete nästa timme 37
Själv välja ordning på arb.uppg 66
Jobba hemma ibland 7
Flexibel arbetstid 37
Börja senare och arbeta igen 63
Själv förlägga semester 62
Ta ledigt 1 tim utan löneavdrag 47
Ta 5 min paus utan att be om lov 79
Bli uppringd av privatsamtal 91
Själv ringa privat samtal 94