Fråga facket Fråga facket

Generation engagemang & trygghet - om ungas syn på livet och framtiden

Rapport Den här rapportens syfte är att beskriva dagens ungdomsgeneration. Ungdomar är den grupp i samhället som är mest adaptiv och suger åt sig förändringar i sin omgivning snabbast. Det gör att rapporten i någon mån också tvingas ha ambitionen att fungera som en spegel över vår samtid.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Rapporten är framtagen i samarbete med analysföretaget Ungdomsbarometern. Författare till rapporten är Anton Landehag som är samhällspolitisk expert på Ungdomsbarometern.

Ladda ned rapporten ”Generation engagemang & trygghet – om ungas syn på livet och framtiden” (pdf)