Fråga facket Fråga facket

Hamnstrategi - strategiska hamnnoder i det svenska godstransportsystemet, (SOU 2007:58)

Remissyttrande Hamnstrategiutredningens huvuduppgift har varit att identifiera hamnar av särskilt strategisk betydelse för det svenska godstransportsystemet och utifrån detta prioritera de statliga infrastrukturinvesteringar för väg, järnväg och farleder som anknyter till hamnverksamheten. Detta innebär vad LO kan se att man samtidigt etablerar mer av statlig hamnpolitik jämfört med rådande situation.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning