Fråga facket Fråga facket

Har inte råd att vara sjukskriven år 2015


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


Det ska inte vara en ekonomisk fråga att kunna vara sjuk

Närmare hälften av kvinnorna i arbetaryrken och en tredjedel av männen i arbetaryrken har gått till jobbet när de är sjuka för att de inte har råd att vara sjukskrivna. Den som går till jobbet trots sjukdom riskerar att smitta andra och att själv drabbas av allvarligt försämrad hälsa i framtiden.

Att sjukskriva sig innebär lägre inkomst på flera sätt. Karensdagen leder till att arbetstagaren inte får någon ersättning den första sjukdagen. Sjukpenningen ersätter inte hela inkomsten och är dessutom högre beskattad än förvärvsinkomst.

Det ska inte vara en ekonomisk fråga att kunna stanna hemma från jobbet vid sjukdom. Därför vill LO att inkomstbortfallsprincipen stärks i sjukförsäkringen: 80 procent av löntagarna ska kunna räkna med att 80 procent i ersättning av sin aktuella lön och karensdagen ska avskaffas.

Visa tabell
  Arbetaryrken Tjänstemannayrken
Kvinnor 44 20
Män 32 17