Fråga facket Fråga facket

Hur påverkar ojämlikhet synen på omfördelning?

Rapport Hur påverkar ekonomisk ojämlikhet inställningen till ekonomisk omfördelning och den faktiska omfördelningen i ett land?


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Illustration: Cristina Jäderberg

Ökat politiskt tryck för mer omfördelning - eller?

  • Den så kallade Meltzer-Richard-modellen förutspår att ökad ekonomisk ojämlikhet bör leda till att medianväljaren efterfrågar mer omfördelning. Detta tros leda till ett ökat politiskt tryck för mer omfördelning och på så sätt leda till att mer resurser fördelas från höginkomsttagare till låginkomsttagare.
  • De senaste decenniernas ökande ekonomiska ojämlikhet har emellertid inte lett till mer ekonomisk omfördelning. I rapporten diskuteras möjliga anledningar till att Meltzer-Richard-modellens hypotes om att ökad ojämlikhet leder till politiska beslut som ökar omfördelningen inte verkar stämma.

Om Jämlikhetsutredningen

Rapporten är skriven av Jan Szulkin, doktorand i statsvetenskap vid Uppsala universitet, som en del av LOs Jämlikhetsutredning. Utredningen har i uppdrag att arbeta fram underlag till LOs nästa kongressrapport. En rapportserie tas fram av såväl egna som externa experter. Rapporterna ska bidra till en öppen och bred debatt kring frågor som knyter an till kongressrapporten. 

Läs mer om Jämlikhetsutredningen här

Ladda ned rapporten Hur påverkar ojämlikhet synen på omfördelning? (pdf)