Fråga facket Fråga facket

Internet, klass, kön och ålder

Rapport LO har i ett antal rapporter studerat de anställdas datoranvändning. Nu kan vi följa upp resultaten och visa vad som har hänt. Underlaget är, liksom tidigare, frågor som ställts till ett slumpmässigt urval i besöksintervjuer inom ramen för Statistiska centralbyråns (SCBs) undersökningar av levnadsförhållandena. Siffrorna för år 2004 har just blivit klara och man kan konstatera att datori-seringen i hemmen fortsätter. Resultaten visar till exempel att såväl tillgången till dator i hemmet och Internet som den faktiska datoranvändningen har ökat mycket starkt.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning