Fråga facket Fråga facket

Jämställdhetsbonus - Familjepolitisk reform

Remissyttrande En viktig fråga för LO är hur arbetsliv och familjeliv kan delas mer lika mellan kvinnor och män. Idag förutsätts kvinnor ta ett större ansvar för familjen och de små barnen. Det leder till sämre förutsättningar för alla kvinnor på arbetsmarknaden, oavsett om man har barn eller inte. Därför är det ofta, åtminstone på kort sikt, rationellt att kvinnan är hemma längre. Hon är ju redan diskriminerad och varför då ta risken att även mannen blir det? Den här onda cirkeln behöver brytas med aktiva politiska åtgärder.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning