Fråga facket Fråga facket

Jobbar enbart dagtid på vardagar 2018


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


En majoritet av arbetarkvinnorna kan inte påverka arbetstiden

  • Det är stora skillnader mellan å ena sidan arbetaryrken och tjänstemannayrken och å andra sidan mellan kvinnor och män i arbetaryrken vad gäller när man jobbar. Av kvinnor och män i tjänstemannayrken jobbar ungefär 80 procent enbart kontorstid, det vill säga dagtid på vardagar. Detsamma gäller 58 procent av arbetarmännen, men endast 43 procent av arbetarkvinnorna.
  • En annan klassmarkör kopplad till arbetstiden är om den går att påverka. Bland arbetare är det en majoritet som i allmänhet inte kan påverka arbetstiden och det gäller främst kvinnorna. En majoritet bland tjänstemännen har flextid eller relativt fria arbetstider.
  • Ett viktigt skäl att visa skillnader mellan kvinnor och män och arbetare och tjänstemän vad gäller arbetstidens förläggning och möjligheten att påverka arbetstiden, handlar om familjepolitikens mål om att underlätta att förena lönearbete och omsorgsansvar.
  • Barnomsorgens öppettider innebär att de som jobbar kontorstid och kan påverka sin arbetstid har ett mycket bra stöd för att förena föräldraansvar och arbete, medan de som arbetar andra tider har ett betydligt svagare stöd. Som vi sett finns en tydlig skillnad mellan arbetare och tjänstemän. Arbetarföräldrar jobbar i hög grad skift, helger och kvällar och kan i liten grad påverka arbetstiden. För dem erbjuder familjepolitiken inte ett lika gott stöd som för tjänstemannaföräldrar.
  • Det finns stora behov av utvecklade generella välfärdslösningar för alla föräldrar. En del av det måste vara bättre tillgång till barnomsorg när arbetarföräldrar jobbar.

Not: Med dagtid avses kl. 06.00 till 18.00. 

Visa tabell
  Arbetaryrken Tjänstemannayrken
Kvinnor 43 79
Män 58 78