Fråga facket Fråga facket

Kommentar till påståendet att \

Rapport Kommentar till påståendet att "många förtidspensionärer och långtidssjuka är egentligen arbetslösa" I rapporten "Alla behövs", skriven av Jan Edling (JE) visas bl.a. att andelen förtidspensionärer och långtidssjuka är högre i glesbygdskommuner med extra hög arbetslöshet. Utifrån detta resultat samt med hjälp av beräknade korrelationskoefficienter drar JE slutsatsen att en stor andel av de förtidspensionerade och långtidssjuka egentligen är arbetslösa. Arbetslöshetens problem skulle därför enligt JE vara betydligt större än vad som framgår av officiell statistik.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning