Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Kommissionens förslag till förordning om ändring av Rådets förordning (EG) nr 1346/2000 av den 29 maj 2000 om insolvensförfaranden (Insolvensförordningen) och meddelande

Remissyttrande LOs bedömning är att förslagen till förändringar i insolvensförordningen kommer att bidra till att stärka arbetstagarnas rättigheter vid insolvensförfaranden samt förenkla hanteringen av dessa.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning