Fråga facket Fråga facket

Kompletteringar till förslaget om sänkta socialavgifter för vissa delar av tjänstesektorn

Remissyttrande Denna promemoria utgör en komplettering av regeringens proposition 2007/08:29 som överlämnades till riksdagen i oktober 2007. Det krävdes ett godkännande av EU-kommissionen, som efter dess behandling av frågan endast kunde uppnås om förslaget om sänkta socialavgifter för vissa delar av tjänstesektorn begränsades att gälla endast små- och medelstora företag (SMF-kategorin).


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning