Fråga facket Fråga facket

Koncentration av länsstyrelseverksamhet, Ds 2007:28

Remissyttrande LO är positivt till att staten eftersträvar ökad kvalitet och kostnadseffek­tivitet i myndighetsutövningen. Vi är dock mycket tveksamma till att det sker ett arbete med att koncentrera myndighetsuppgifter till sju huvudorter samtidigt som det runt om i Sverige pågår diskussioner för att i Ansvars­kommitténs anda bygga regionkommuner. Strävan måste vara att region­kommuner och länsstyrelser får en gemensam indelning samt att region­kommunernas koppling till regionala förutsättningar blir styrande för denna indelning. Det som nu är viktigt är inte tidtabellen utan att vi verkligen kommer fram till en regionindelning som fungerar under överskådlig tid.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning