Fråga facket Fråga facket

Konsultation avseende kommissionens vitbok om försäkringsgaranti

Remissyttrande LO anser att det är viktigt att skapa system som ser till att försäkrings- och förmånstagare i så liten utsträckning som möjligt drabbas av att deras försäkringsbolag blir insolvent och därför inte kan fullgöra sina åtaganden. LO anser emellertid att ett sådant skydd i första hand kan uppnås genom att skapa och upprätthålla ett effektivt och lämpligt regelverk för försäkringssektorn.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning