Fråga facket Fråga facket

Kroppsliga besvär av arbetet varje vecka 2017

Anställda 20-64 år med olika fysiska besvär de senaste tre månaderna.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


LO har återkommande visat att det finns stora skillnader i fysisk arbetsmiljö mellan arbetar- och tjänstemannayrken. Särskilt tung arbetsmiljö har kvinnor i arbetaryrken medan män i tjänstemannayrken i allmänhet har de bästa arbetsmiljövillkoren.

Kvinnor i arbetaryrken uppger i högre grad än andra att de har fysiska besvär av arbetet varje vecka sett till de sex faktorer vi belyser här. Till exempel har drygt fyra av tio (43 procent) besvär med smärta i övre delen av kroppen. Kvinnor i tjänstemannayrken rapporterar framförallt smärta i nacke och övre delen av ryggen. Nästan hälften uppger att de har besvär med det varje vecka.

Den vanligaste typen av besvär, bland alla grupper, är att vara uttröttad i kroppen efter arbetet. Problemen är störst inom arbetaryrken, där 67 procent av kvinnorna och 63 procent av männen är trötta i kroppen jämfört med 47 procent av kvinnorna och 36 procent av männen i tjänstemannayrken.

Visa tabell
  Arbetaryrken Kvinnor Arbetaryrken Män Tjänstemannayrken Kvinnor Tjänstemannayrken Män
Ont i nacken eller övre delen av ryggen 43 33 48 25
Ont i nedre delen av ryggen 43 38 31 23
Ont i axlar eller armar 43 34 33 22
Ont i handleder eller händer 34 23 19 10
Ont i höfter, ben, knän eller fötter 48 35 29 16
Uttröttad i kroppen 67 63 47 36