Fråga facket Fråga facket

Kvinnors representation i LO, TCO och Saco


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


Skilda förutsättningar

Sveriges arbetstagare är huvudsakligen organiserade i fackförbund som är knutna till centralorganisationerna LO, TCO eller Saco.

De tre centralorganisationernas organisationsstrukturer skiljer sig från varandra vilket ger olika förutsättningar för att uppnå en jämställd representation.

Både TCO och Saco har fler kvinnliga än manliga medlemmar och antalet kvinnodominerade förbund är fler i både TCO och Saco. Dessa faktorer påverkar förutsättningarna för vem som får förtroendeuppdrag.

Visa tabell
 Procent LO TCO Saco
Medlemmar 46,4 61,1 53,2
Styrelse 16,7 53,6 50
Förbundens styrelser 29,5 53 45,9
Förbundsordförande 20 57,1 42,9