Fråga facket Fråga facket

Läsning av böcker, besök på bibliotek och eget skrivande bland olika grupper av anställda

Rapport Vi har från LOs sida studerat hur kulturvanorna har förändrats sedan början av 1980-talet. Vi har kunnat jämföra tre tidsskeden av mycket olika karaktär, 1980-talet med en stark och växande arbetsmarknad och ökade inkomster för hushållen, första hälften av 1990-talet med en dramatiskt försämrad arbetsmarknad och kraftigt sjunkande realinkomster för flertalet hushåll och därefter återhämtningsperioden under 1990-talets andra del.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning