Fråga facket Fråga facket

LO-barnen och boendet

Rapport Boende och bostadsområde spelar en avgörande roll för barns uppväxt. Boendet är mer avgörande för barnens livsvillkor än för de vuxnas livsvillkor, eftersom barnen rör sig i ett mindre område runt bostaden. Utifrån boendet avgörs ofta kvaliteten på barnomsorg, skola, på möjligheter till fritidsaktiviteter och vilken vänkrets man har. Bostaden kan också antas vara viktigare för barn eftersom de tillbringar mer av sin tid där än vuxna. I rapporten kommer utvecklingen och fördelningen av boendestandard, som trångboddhet och boendeform att analyseras. Analysen kommer också att beröra andra faktorer som spelar en allt viktigare roll vid val och värdering av bostad – nämligen den trygghet man upplever i boendet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning