Fråga facket Fråga facket

Löner år 2003 - Löner och löneutveckling år 1994–2003

Rapport Den genomsnittliga månadslönen för samtliga anställda år 2002 var 21.500 kronor. För arbetare var medellönen 17.400 kronor och för tjänstemän 24.800 kronor. Tjänstemännens löner var därmed hela 43 procent högre än arbetarnas. I kronor räknat blir skillnaden 7.400 kronor. Lönerna är högre inom privat sektor än inom offentlig. Skillnaden är cirka 15 procent för såväl arbetare som tjänstemän.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning