Fråga facket Fråga facket

Kvinnors lön i procent av mäns lön år 2000-2021


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


Löneskillnaden minskar, men främst bland tjänstemän

Löneskillnaden mellan kvinnor och män är alltjämnt stor men den har minskat de senaste åren, dock främst bland tjänstemän. Bland arbetare har kvinnors medellön i procent av mäns medellön ökat från 85 till 88 procent år 2000-2021. De tio senaste åren har den dock legat relativt stilla runt 88 procent. Bland tjänstemän har kvinnors lön i procent av mäns lön ökat från 76 till drygt 84 procent år 2000-2021.

Visa tabell
Kvinnors lön i procent av mäns lön år 2000-2018 Arbetare Tjänstemän
2000 85,2 76,0
2001 84,9 76,2
2002 85,5 76,7
2003 85,7 77,3
2004 85,9 76,9
2005 86,4 77,1
2006 86,4 77,7
2007 86,5 77,4
2008 86,9 77,6
2009 87,7 78,6
2010 87,7 78,8
2011 87,7 79,3
2012 87,6 79,7
2013 87,8 80,5
2014 87,0 80,4
2015 87,8 81,1
2016 88,1 81,8
2017 88,1 82,5
2018 87,8 82,8
2019 88,4 84
2020 88 84,2
2021 88,3 84,2