Fråga facket Fråga facket

Månadslön efter klass år 2011


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


Lönegapet nu över 10 000 kronor

År 2011 var medellönen för arbetare 22 800 kronor och för tjänstemän 32 800. Lönegapet är därmed för första gången större än 10 000 kronor. Räknat i procent motsvaras detta av att medellönen för tjänstemän är 44 procent högre än för arbetare.

Visa tabell
Månadslön År 2011
Arbetare 22 800
Tjänstemän 32 800
Samtliga anställda 28 300