Fråga facket Fråga facket

Månadslön efter klass år 2014


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


Lönegapet nu 11 700 kronor

År 2014 var medellönen för arbetare 24 900 kronor och för tjänstemän 36 600. Medellönen är alltså 11 700 kronor, eller 47 procent, högre för tjänstemän än för arbetare. Så stort har lönegapet inte varit sedan 1930-talet.

Visa tabell
Månadslön År 2014
Arbetare 24 900
Tjänstemän 36 600
Samtliga anställda 30 800