Fråga facket Fråga facket

Månadslön efter klass år 2018


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


Lönegapet har nu nått 50 procent

År 2018 var medellönen för arbetare 27 000 kronor och för tjänstemän 40 500 kronor. Lönegapet har därmed nått en ny rekordnivå då medellönen för tjänstemän var 13 500 kronor, 50 procent, högre än för arbetare år 2018.

Visa tabell
Månadslön År 2018
Arbetare 27 000
Tjänstemän 40 500
Samtliga anställda 33 900