Fråga facket Fråga facket

Månadslön efter klass och sektor år 2011


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


Högst lön för industritjänstemän – lägst för kommunalarbetare

Högst medellön har tjänstemän inom tillverkningsindustrin, 38 300 kronor, följt av tjänstemän inom byggnadsindustrin och privat tjänsteproduktion, 35 900 kronor respektive 33 600 kronor.

Lägst medellön har arbetare inom kommunal sektor, 20 800 kronor, följt av arbetare inom landsting, 21 700 kronor.

Störst lönegap inom tillverkningsindustrin – minst inom kommunal sektor

Lönerna är klart högre för tjänstemän än för arbetare inom alla sex sektorer. Störst är lönegapet inom tillverkningsindustrin där medellönen för tjänstemän är hela 14 200 kronor, eller 59 procent, högre än för arbetare.

Minst lönegap är det inom kommunal sektor där det skiljer 6 600 kronor, eller 32 procent, till tjänstemännens favör.

Visa tabell
Månadslön efter klass och sektor år 2011 År 2011
Kommun Arb 20 800
Landsting Arb 21 700
Privat tjänsteprod. Arb 22 200
Stat Arb 22 600
Tillverkningsind. Arb 24 100
Byggnadsindustri Arb 27 000
Kommun Tj.män 27 400
Samtliga anställda 28 300
Stat Tj.män 31 900
Landsting Tj.män 32 400
Privat tjänsteprod. Tj.män 33 600
Byggnadsindustri Tj.män 35 900
Tillverkningsind. Tj.män 38 300