Fråga facket Fråga facket

Månadslön efter klass och sektor år 2013


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


Högst lön för industritjänstemän – lägst för kommunalarbetare

Fördelat på sex sektorer så är det tjänstemän inom tillverkningsindustrin som har högst medellön, 49 900 kronor, följt av tjänstemän inom byggnadsindustrin och privat tjänsteproduktion, 36 300 kronor respektive 35 300 kronor.

Lägst medellön har arbetare inom kommunal sektor, 21 900 kronor, följt av arbetare inom landsting, 22 700 kronor.

Störst lönegap inom tillverkningsindustrin – minst inom kommunal sektor

Lönerna är klart högre för tjänstemän än för arbetare inom alla sex sektorer. Störst är lönegapet inom tillverkningsindustrin där medellönen för tjänstemän är 15 200 kronor, eller 59 procent, högre än för arbetare.

Minst lönegap är det inom kommunal sektor där det skiljer 7 300 kronor, eller 33 procent, till tjänstemännens favör.

Visa tabell
Månadslön efter klass och sektor år 2013 År 2013
Kommun Arb 21 900
Landsting Arb 22 700
Privat tjänsteprod. Arb 23 100
Stat Arb 23 700
Tillverkningsind. Arb 25 700
Byggnadsindustri Arb 28 400
Kommun Tj.män 29 200
Samtliga anställda 29 900
Stat Tj.män 33 600
Landsting Tj.män 34 300
Privat tjänsteprod. Tj.m 35 300
Byggnadsindustri Tj.m 36 300
Tillverkningsind. Tj.män 40 900