Fråga facket Fråga facket

Månadslön efter klass och sektor år 2018


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


Störst löneskillnad i tillverkningsindustrin och minst i kommunal sektor

Tjänstemän inom sektorn Tillverkningsindustri hade högst medellön år 2018, 44 100 kronor. Närmast efter kom tjänstemän inom Byggnadsindustri och Privat tjänsteproduktion med 45 100 kronor respektive 42 000 kronor i medellön.

Lägst medellön hade arbetare inom sektorerna Kommun och Landsting, 24 500 kronor respektive 25 200 kronor.

Lönerna var högre för tjänstemän än för arbetare inom alla sex sektorer. Störst skillnad mellan arbetare och tjänstemän var det i sektorn Tillverkningsindustri där medellönen för tjänstemän var 16 900 kronor högre än för arbetare.

Minst löneskillnad var det i sektorn Kommun där medellönen var 10 000 kronor högre för tjänstemän än för arbetare år 2018.

Visa tabell
Månadslön efter klass och sektor År 2018
Kommun Arb 24 500
Landsting Arb 25 200
Privat tjänsteprod. Arb 26 300
Stat Arb 27 000
Tillverkningsind. Arb 28 800
Byggnadsindustri Arb 32 100
Samtliga anställda 33 900
Kommun Tj.män 34 500
Stat Tj.män 38 900
Landsting Tj.män 39 100
Privat tjänsteprod. Tj.m 42 000
Byggnadsind. Tj.män 45 100
Tillverkningsind. Tj.män 45 700