Fråga facket Fråga facket

Månadslön efter klass och sektor år 2019


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


Högst lön för industritjänstemän och lägst för kommunalarbetare

Tjänstemän inom tillverkningsindustrin hade högst medellön, 46 700 kronor, följt av tjänstemän inom byggnadsindustrin och privat tjänsteproduktion, 45 200 kronor respektive 42 500 kronor, år 2019.

Lägst medellön hade arbetare inom kommunal sektor med 25 000 kronor följt av arbetare inom regioner, 25 700 kronor.

Lönerna var högre för tjänstemän än för arbetare inom samtliga sex sektorer. Störst skillnad var det inom tillverkningsindustrin där medellönen var 17 400 kronor, eller 59 procent, högre för tjänstemän än för arbetare.

Minst skillnad var det inom kommunal sektor där det skiljde 10 700 kronor, eller 43 procent, till tjänstemännens favör.

Visa tabell
Månadslön efter klass och sektor År 2019
Kommun Arb 25 000
Region Arb 25 700
Privat tjänsteprod. Arb 26 600
Stat Arb 27 400
Tillverkningsind. Arb 29 300
Byggnadsindustri Arb 32 700
Samtliga anställda 34 700
Kommun Tj.män 35 700
Stat Tj.män 39 700
Region Tj.män 40 100
Privat tjänsteprod. Tj.m 42 500
Byggnadsind. Tj.män 45 200
Tillverkningsind. Tj.män 46 700