Fråga facket Fråga facket

Månadslön efter klass och sektor år 2021


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


Högst lön för industritjänstemän och lägst för kommunalarbetare

Tjänstemän inom tillverkningsindustrin har högst medellön, 48 300 kronor, följt av tjänstemän inom byggnadsindustrin och privat tjänsteproduktion, 47 300 kronor respektive 45 200 kronor.

Lägst medellön har arbetare inom kommunal sektor med 26 000 kronor följt av arbetare inom landsting, 26 600 kronor.

Lönerna är högre för tjänstemän än för arbetare inom samtliga sex sektorer. Räknat i procent så var löneskillnaden störst i privat tjänstesektor där medellönen var 64 procent, 17 600 kronor, högre för tjänstemän än för arbetare.

Minst löneskillnad var det ibyggnadsindustrin, 38 procent eller 12 900 kronor till tjänstemännens favör.

Visa tabell
Månadslön efter klass och sektor År 2021
Kommun Arb 26 000
Region Arb 26 600
Privat tjänsteprod. Arb 27 600
Stat Arb 28 300
Tillverkningsind. Arb 30 200
Byggnadsindustri Arb 34 400
Samtliga anställda 36 400
Kommun Tj.män 37 500
Stat Tj.män 41 400
Region Tj.män 42 100
Privat tjänsteprod. Tj.m 45 200
Byggnadsind. Tj.män 47 300
Tillverkningsind. Tj.män 48 300