Fråga facket Fråga facket

Månadslön efter klass och sektor år 2022


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


Högst lön för industritjänstemän och lägst för kommunalarbetare

År 2022 var medelönen högst för tjänstemän inom tillverkningsindustrin, 50 100 kronor, följt av tjänstemän inom byggnadsindustrin och privat tjänsteproduktion, 49 200 kronor respektive 46 900 kronor.

Lägst medellön hade arbetare inom kommunal sektor, 26 500 kronor, följt av arbetare inom landsting, 27 200 kronor.

Lönerna var högre för tjänstemän än för arbetare inom samtliga sex sektorer. Störst skillnad var det inom tillverkningsindustrin där medellönen för tjänstemän var 19 000 kronor, högre än för arbetare.

Minst lönegap var det inom kommunal sektor med  12 000 kronor till tjänstemännens favör.

Visa tabell
Månadslön efter klass och sektor År 2022
Kommun Arb 26 500
Region Arb 27 200
Privat tjänsteprod. Arb 28 400
Stat Arb 28 900
Tillverkningsind. Arb 31 100
Byggnadsindustri Arb 35 300
Samtliga anställda 37 500
Kommun Tj.män 38 500
Stat Tj.män 42 400
Region Tj.män 43 500
Privat tjänsteprod. Tj.m 46 900
Byggnadsind. Tj.män 49 200
Tillverkningsind. Tj.män 50 100