Fråga facket Fråga facket

Löner: Medellön och andel kvinnor efter sektor år 2013


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


Lägre lön i kvinnodominerade sektorer

Diagrammet visar sambandet mellan medellön och andel kvinnor i olika sektorer. Ju större andel kvinnor desto lägre är medellönen. Exempelvis har alla sex sektorer med mer än 50 procent kvinnor medellöner under medellönen för samtliga arbetare som är 24 000 kronor.

Visa tabell
Medellön och andel kvinnor efter sektor år 2013. Arbetare Andel kvinnor Medellön
Byggindustri 4 28425
Transport och kommunikation 11 24757
Trävaruindustri, ej möbler 11 25561
Stål- och metallverk 12 26616
Verkstadsindustri 14 26079
Massa- och pappersindustri 14 26515
Övrig tillverkningsindustri 22 25356
Förlag; grafisk o a reproindustri 24 25979
Partihandel 24 24773
Livsmedelsindustri 34 23852
Stat 37 23720
Företagstjänster 38 22859
Hotell och restaurang 57 21507
Detaljhandel 67 22613
Kommun: Skola 78 21282
Landsting 80 22699
Kommun: Barnomsorg 85 21300
Kommun: Äldre- o handikappomsorg 87 21815