Fråga facket Fråga facket

Löner: Medellön och andel kvinnor efter sektor. Arbetare år 2017


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


Negativt samband mellan medellön och andel kvinnor

Medellönen minskar ju högre andel kvinnor det finns bland arbetare i olika sektorer. Sambandet mellan andel kvinnor och medellön efter sektor framgår inte minst genom att samtliga kvinnodominerade sektorer (minst 50 procent kvinnor) har medellöner under medellönen för samtliga arbetare, 26 500 kronor år 2017. De kvinnodominerade sektorerna ligger därmed samlade i den nedre högra delen av diagrammet.

De flesta mansdominerade sektorer (mindre än 50 procent kvinnor) har däremot medellöner över 26 500 kronor och flertalet är samlade i diagrammets övre vänstra del.

 

Visa tabell
Lön och andel kvinnor efter sektor år 2017 Andel kvinnor Månadslön
Byggindustri 4 31400
Energi och miljö 9 30200
Gruvor o mineralutv 13 32300
Transport o mag 17 27500
Tillverkningsindustri 19 28100
Fastighetsbolag mm 25 27600
Jord, skog o fiske 27 25100
Partihandel 23 28600
Stat 38 26000
Inf o komm 38 28000
Kultur, nöje mfl 55 24600
Hotell och rest 52 23800
Skola 62 23900
Detaljhandel 66 25700
Fastigh.service inkl Städ 37 25000
Landsting 78 24700
Utbildning (privat) 82 23700
Äldreomsorg 84 23900
Barnomsorg 90 23000