Fråga facket Fråga facket

Löner: Medellön och andel kvinnor efter sektor. Arbetare år 2014


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


Fler kvinnor ger lägre medellön

Diagrammet visar sambandet mellan medellön och andel kvinnor i olika sektorer. Ju större andel kvinnor desto lägre är medellönen. Exempelvis har alla nio sektorer med mer än 50 procent kvinnor medellöner under medellönen för samtliga arbetare, som är 24 900 kronor, medan de flesta sektorer med mindre än 50 procent kvinnor har medellöner klart över 24 900 kronor.

Visa tabell
Medellön o andel kvinnor efter sektor. Arbetare år 2014 Andel kvinnor Månadslön
Byggnadsindustri 3 29 614
Energi 8 28 308
Gruvindustri 12 29 078
Transport 15 25 343
Tillverkningsindustri 18 26 482
Jordbruk, skogsbruk och fiske 26 24 036
Partihandel 29 26 214
Statlig sektor 30 23 250
Information o kommunikation 35 27 068
Företagstjänster (inkl lokalvård) 40 23 232
Hotell o restaurang 56 22 345
Kultur, fritid 57 23 433
Skola (privat) 65 22 300
Detaljhandel 67 23 869
Vård o omsorg (priv) 76 23 618
Landsting 78 22 999
Kommun: Skola 82 21 825
Kommun: Äldreomsorg 87 22 208
Kommun: Barnomsorg 90 21 600