Fråga facket Fråga facket

Löner: Medellön och andel kvinnor efter sektor. Arbetare år 2016


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


Ju högre andel kvinnor desto lägre lön

Sambandet mellan medellön och andel kvinnor i olika sektorer är tydligt då medellönen minskar i takt med att andelen kvinnor ökar. Det framgår inte minst i diagrammets nedre högra del där samtliga kvinnodominerade sektorer med minst 50 procent kvinnor alla har medellöner under medellönen för samtliga arbetare, som var 25 800 kronor år 2016.

De flesta mansdominerade sektorer (mindre än 50 procent kvinnor) har däremot medellöner över 25 800 kronor.

Visa tabell
Lön och andel kvinnor efter sektor år 2015 Andel kvinnor Månadslön
Byggindustri 3 30700
Energi och miljö 9 29600
Gruvor o mineralutv 13 31600
Transport o mag 17 26900
Tillverkningsindustri 18 27500
Fastighetsbolag mm 27 26600
Jord, skog o fiske 26 24300
Partihandel 27 27500
Stat 36 25800
Inf o komm 34 26900
Kultur, nöje mfl 56 24600
Hotell och rest 56 22900
Skola 62 23300
Detaljhandel 69 25000
Fastigh.service 38 24600
Landsting 77 24100
Utbildning (privat) 77 23800
Äldreomsorg 86 23300
Barnomsorg 90 22500