Fråga facket Fråga facket

Löner: Medellön och andel kvinnor efter sektor. Arbetare år 2020


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


Låg medellön = Hög andel kvinnor

Medellönen minskar ju högre andel kvinnor det finns bland arbetare i olika sektorer. Sambandet mellan medellön och andel kvinnor framgår tydligt då samtliga kvinnodominerade sektorer (mer än 50 procent kvinnor) hade lägre medellön än den medellönen som gällde för samtliga arbetare, det vill säga 27 500 kronor år 2019. De kvinnodominerade sektorerna ligger därmed samlade i den nedre högra delen av diagrammet.

De flesta mansdominerade sektorer (mindre än 50 procent kvinnor) hade däremot medellöner klart över 27 500 kronor.

 

Visa tabell
Lön och andel kvinnor efter sektor år 2018 Andel kvinnor Månadslön
Byggindustri 4 32100
Energi och miljö 9 31000
Gruvor o mineralutv 15 31700
Transport o mag 16 27800
Tillverkningsindustri 18 28800
Fastighetsbolag mm 26 28100
Jord, skog o fiske 26 25900
Partihandel 23 28300
Stat 37 27000
Inf o komm 32 27700
Kultur, nöje mfl 58 24900
Hotell och rest 51 24600
Skola 63 24300
Detaljhandel 66 26100
Fastigh.service inkl Städ 37 25500
Landsting 78 25200
Utbildning (privat) 82 24000
Äldreomsorg 83 24500
Barnomsorg 90 23600