Fråga facket Fråga facket

Stödja låginkomsttagare eller egna gruppen


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


Solidarisk lönepolitik eller var och en för sig

För att undersöka stödet för den solidariska lönepolitik som LO företräder har följande fråga ställts: Tycker du att mer välbetalda grupper bör stödja låginkomsttagarna eller bör varje grupp enbart försöka nå bästa möjliga resultat för den egna gruppen.

Resultaten visar att en majoritet anser att de mer välbetalda bör stödja låginkomsttagarna. Bland LO-medlemmar anser 60 procent detta liksom 56 procent av TCO-medlemmarna och 53 procent av SACO-medlemmarna.

Visa tabell
Stödja låginkomsttagare eller egna gruppen Bör stödja låginkomsttagarna Bör nå bästa resultat för egna gruppen
LO-medlemmar 60 31
TCO-medlemmar 56 35
SACO-medlemmar 53 38
Samtliga anställda 54 37