Fråga facket Fråga facket

Anser att kvinnor har för låg lön i förhållande till män


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


83 procent anser att kvinnor har för låg lön i förhållande till män

Medellönen för kvinnor är nästan 5 000 kronor lägre för kvinnor än för män. En stor majoritet bland de anställda, 83 procent, anser att detta är fel och att  kvinnor har för låga löner jämfört med män.

Bland LO-medlemmar anser 81 procent att kvinnor har för låg lön medan 86 respektive 88 procent av TCO- och SACO-medlemmarna anser detta. Andelen är alltså lägst bland LO-medlem­mar trots att just LO-kvinnor har de lägsta lönerna. Det är dock främst ungdomarna inom LO som i lägre grad än äldre anser att kvinnors löner är för låga. 70 procent av LO-medlemmarna i åldern 18-24 år anser detta jämfört med 86 procent i åldern 50-64 år

Visa tabell
Kvinnor har för låg lön i förhållande till män LO-medlemmar TCO-medlemmar SACO-medlemmar Samtliga anställda
Kvinnor 87 93 94 89
Män 77 73 80 76
Samtliga 81 86 88 83