Fråga facket Fråga facket

Lönerapport år 2005 - Löner och löneutveckling år 1994–2004

Rapport Löner och löneutveckling för arbetare och tjänstemän 1994-2004. Den genomsnittliga månadslönen för samtliga anställda år 2004 var 23.000 kronor. För arbetare var den 18.700 kronor och för tjänstemän 26.600 kronor. Tjänstemännens löner är därmed hela 43 procent högre än arbetarnas. I kronor räknat blir skillnaden 8.000 kronor. Lönerna är högre inom privat sektor än inom offentlig. Skillnaden är cirka 15 procent för såväl arbetare som tjänstemän. Här kan du läsa LOs Lönerapport år 2005 som pdf.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning